Nederlands vertrouwen in economisch herstel laag

Monsterboard-GfK onderzoek: Nederlanders beoordelen de bedrijvigheid van ons land wel positief

10 DECEMBER 2013, AMSTERDAM
Samenvatting
Nederlanders zijn sceptisch over het herstel van de Nederlandse economie. Slechts een op de vijf (22%) Nederlandse werknemers denkt dat ons land sterker uit de crisis zal komen. De rest van de Nederlanders is van mening dat we het niveau van voor de crisis niet meer gaan behalen.

Nederlanders zijn sceptisch over het herstel van de Nederlandse economie. Slechts een op de vijf (22%) Nederlandse werknemers denkt dat ons land sterker uit de crisis zal komen. De rest van de Nederlanders is van mening dat we het niveau van voor de crisis niet meer gaan behalen. Jongeren blijken wat optimistischer dan ouderen, van de generatie tot en met 35 jaar gelooft een kwart in volledig herstel. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van carrièresite Monster, in Nederland bekend als Monsterboard. De bedrijvigheid van de Nederlandse beroepsbevolking wordt wel positief beoordeeld; 71 procent vindt ons hardwerkend en innovatief.

Het onderzoek werd door GfK in 7 landen uitgevoerd. In totaal werden 8000 medewerkers ondervraagd, waarvan 1000 in Nederland. Van de Nederlandse respondenten zegt 22 procent dat Nederland minstens zo competitief zal herstellen als voorheen. 31 procent denkt dat Nederland iets minder competitief zal zijn dan voorheen, terwijl 15 procent aangeeft dat Nederland het oude niveau niet meer zal halen. 24% zegt dat Nederland over de potentie beschikt om terug te komen, maar durft dit niet met zekerheid te zeggen. 9 procent denkt zeker te weten dat de Nederlandse economie niet meer op haar oude competitieve niveau zal terugkeren.

Oudere generatie minst optimistisch
Uit het onderzoek blijkt dat de oudere generatie het minste vertrouwen heeft in een volledig herstel van de Nederlandse economie. Slechts een op de vijf personen (20%) boven 35 jaar denkt dat Nederland even competitief als voorheen zal zijn. Onder de jongere generatie (jonger dan 35 jaar) is dit 25 procent.

“Gezien de huidige economische situatie (of het feit dat de crisis zo lang duurt) is het begrijpelijk dat veel mensen niet al te optimistisch over de competitieve geest van ons land denken”, aldus Gian Zandonà, managing director Monsterboard.nl. “Maar het vertrouwen in de economie beïnvloedt ook ons beeld van de arbeidsmarkt die mensen soms negatiever inschatten dan die werkelijk is. Met het gevolg dat de arbeidsmarkt moeilijk op gang komt. Het is uiteraard geen gemakkelijke omgeving om op zoek te gaan naar werk, maar meer realisme en optimisme zijn belangrijke wapens voor werkzoekenden. En jezelf blijven ontwikkelen is voor iedereen belangrijk.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat het inkomensniveau grote invloed heeft op de mate van optimisme: terwijl meer dan een kwart (27%) van de Nederlandse topverdieners aangeeft dat het land terug zal keren op haar oude, competitieve niveau, daalt dit percentage tot 22 procent bij middelhoge inkomens. Slechts 13 procent van mensen met lagere inkomens is het hier mee eens.

Bedrijvigheid
De respondenten is ook gevraagd de bedrijvigheid van Nederland en de andere onderzochte landen te beoordelen en te ranken. In de ranking eindigt Nederland bijna onderaan, net boven hekkensluiter Frankrijk. De lijst wordt aangevoerd door Duitsland en China.

1. China

2. Duitsland

3. Verenigde Staten

4. Canada

5. India

6. Engeland

7. Nederland

8. Frankrijk

Ondanks deze lage notering blijft het vertrouwen van Nederland in de eigen beroepsbevolking hoog. Meer dan zeven op de tien Nederlanders (71%) vindt dat de eigen beroepsbevolking ijverig is. Alleen personeel in Duitsland en China wordt hoger gewaardeerd. 83 procent van de Nederlandse respondenten vindt de Duitse beroepsbevolking harde werkers, 78 procent vindt de Chinese beroepsbevolking ijverig.

“Nederlanders zijn een trots volk, en ondanks de moeilijkheden van de recessie is het bemoedigend om te zien dat werknemers samen sterk staan en in elkaar blijven geloven,” zei Zandonà. “De minderheid van de mensen die Nederland niet als veerkrachtig land zien, zouden zich kunnen afvragen of hun eigen werkomgeving dit standpunt beïnvloedt – als ze het gevoel hebben niet geïnspireerd te worden door de houding van hun collega’s kan het tijd zijn om voor beter te gaan.”

Download PDF
Download PDF
Over Monsterboard

Over Monsterboard
Monsterboard is onderdeel van Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW). Monster is al ruim 20 jaar wereldwijd actief in meer dan 40 landen en marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent.

Monsterboard is pionier in de recruitmentindustrie met geavanceerde technologie in carrièremanagement, recruitment en talentmanagement en biedt een breed scala intelligente, digitale, sociale en mobiele oplossingen aan.

berichten