Hoe krijgen we de arbeidsmarkt weer in beweging?

17 FEBRUARI 2014, AMSTERDAM
Samenvatting
2013 was geen gemakkelijk jaar, misschien zelfs wel het meest lastige jaar sinds het uitbreken van de crisis. Ook in 2014 zal het niet makkelijk worden. Maar er zijn ook lichtpuntjes.

2013 was geen gemakkelijk jaar, misschien zelfs wel het meest lastige jaar sinds het uitbreken van de crisis. Ook in 2014 zal het niet makkelijk worden. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo neemt het aantal vacatures sinds twee jaar weer licht toe en is er een groeiende vraag naar uitzendkrachten. Dit blijkt uit het Monster Year Report 2013. Scholing en begeleiding naar ander werk zijn essentieel om de arbeidsmarkt te laten profiteren van de positieve ontwikkelingen.

Ruud Muffels, hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg stelt in het jaarlijkse rapport van Monsterboard dat onze werkloosheid het afgelopen jaar zelfs sneller toenam dan in Griekenland. Er was vooral veel jeugdwerkloosheid, omdat er geen banen waren voor schoolverlaters. Kansen liggen volgens hem in het ontwikkelen van opleidingsplaatsen en leerplekken samen met het bedrijfsleven. Dat betekent ook dat we moeten stimuleren dat mensen mobieler worden zodat ze van sector kunnen wisselen. Als je in een bepaalde sector bent opgeleid, heb je de neiging om daar in te blijven zoeken. Maar als die sector slecht is, kun je beter naar een sector gaan waar het wat beter is, aldus Muffels. En dat gebeurt nu te nog te weinig.

Werknemers hebben zekerheid nodig
Uit een analyse van Monsterboard.nl over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in 2013 blijkt de mismatch op de arbeidsmarkt duidelijk. De vraag binnen de IT-sector (zowel dienstverlening en software) is nog steeds heel groot, gevolgd door de technieksector. Werkzoekenden richtten zich het afgelopen jaar echter vooral op de gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening en de detailhandel. Uit het onderzoek ‘Tijd voor Beter’ bleek dat 67% van de werknemers huiverig is om nu van baan te wisselen. Deze angst helpt natuurlijk niet om de arbeidsmarkt weer in beweging te krijgen. Muffels denkt dat het belangrijk is om mensen zekerheid te bieden, zodat ze eerder van baan durven te wisselen. Dat kan samengaan met de flexibilisering van ontslagrecht. Als voorbeeld noemt hij Zweden waar de ontslagvergoedingen weliswaar lager zijn, maar waar werkgevers zich in plaats daarvan verplicht moeten inspannen om de ontslagen werknemer naar ander werk te begeleiden. Dit zou volgens Muffels bijvoorbeeld kunnen via een zogeheten transferbedrijf met participatie van de overheid. Zo wordt het ook makkelijker om over te stappen van sector naar sector, want je blijft minder snel hangen in je vaste omgeving.

Ontwikkelen van eigen personeel eveneens belangrijk
Ben Tiggelaar stelt in het jaarrapport dat mobiliteit niet alleen belangrijk is tussen verschillende banen en sectoren, maar dat het begint bij de ontwikkeling van mensen in hun huidige baan. Hier varen niet alleen medewerkers zelf wel bij, ook voor de werkgever is dit essentieel. Die willen graag vernieuwen en veranderen maar kunnen daarbij onmogelijk hun hele personeelsbestand vernieuwen. ”Nieuwe dingen te doen met de huidige medewerkers, dat is de grote uitdaging”, aldus Tiggelaar. De slogan ‘Ga Voor Beter’ zou volgens Tiggelaar als vlag boven het HR-beleid van elke organisatie moeten hangen. Stimuleren dat mensen elke dag een stapje vooruitzetten in hun werk. “Met de laagste mobiliteit in Europa is de arbeidsmarkt in Nederland behoorlijk passief. Met talentontwikkeling, scholing en begeleiding van werk naar werk maken we werknemers mobieler en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Het is tijd om onze arbeidsmarkt mobieler te maken en samen weer omhoog te kijken”, aldus Gian Zandonà van Monsterboard.

Download PDF
Download PDF
Over Monsterboard

Over Monsterboard
Monsterboard is onderdeel van Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW). Monster is al ruim 20 jaar wereldwijd actief in meer dan 40 landen en marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent.

Monsterboard is pionier in de recruitmentindustrie met geavanceerde technologie in carrièremanagement, recruitment en talentmanagement en biedt een breed scala intelligente, digitale, sociale en mobiele oplossingen aan.

berichten