Zorgmedewerkers verwachten minder zekerheid in hun loon in 2015

26 MAART 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
In de gezondheidszorg is het gemiddeld uurloon in 2014 gelijk gebleven ten opzichte van 2013. In de zorg verdienden medewerkers net als in 2013 een gemiddeld bruto uurloon van € 14,40.

Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkelingen in Nederland. De loontevredenheid bleef met 35 procent nagenoeg gelijk. 41 procent van de medewerkers in de zorg is onzeker over zijn loon terwijl 39 procent juist een loonsverhoging verwacht.

“Over het algemeen zien we dat de lonen in 2014 gestabiliseerd zijn en we hopen dat het in 2015 voor de werknemers beter wordt”, aldus Paulien Osse, directeur bij Loonwijzer. “In 2014 zagen we een flinke toename in het aantal vacatures. Het is afwachten wat voor effect dit heeft op de loonontwikkeling”, zegt Gian Zandona bij.

Lonen blijven gelijk
In de gezondheidszorg is het gemiddeld bruto uurloon gelijk gebleven met € 14,40 per uur. Hiermee ligt het gemiddelde bruto uurloon precies op het landelijke gemiddelde. Met 2,9 procent steeg het uurloon in de horeca het meest terwijl in de productiesector met -3,7 procent de sterkste daling laat zien.

Minder zekerheid over inkomen
Medewerkers in de gezondheidszorg verwachten minder stabiliteit en zekerheid rondom hun loon in 2015. 41 procent van de medewerkers gaf in 2014 aan onzeker te zijn over hun loon, tegenover 32 procent in 2013. De onzekerheid bij medewerkers steeg het meest ten opzichte van andere sectoren. Desondanks verwacht 39 procent een loonsverhoging in 2015. De loontevredenheid bleef nagenoeg gelijk met 35 procent in 2014 en 33 procent in 2013.

“In de zorg zien we op dit moment dat veel medewerkers een afwachtende houding hebben”, aldus Gian Zandonà. “Hierdoor is er weinig dynamiek wat de in en uitstroom van medewerkers tegenhoudt. Medewerkers die onzeker over hun loon zijn of meer willen verdienen doen er goed aan om zichte oriënteren op nieuwe kansen om zo wellicht de volgende stap in hun carrière te zetten”.

Flink wat eindejaar bonussen uitgekeerd
De bonussen in de gezondheidszorg zijn wel flink toegenomen. In 2013 kon 37 procent van de medewerkers genieten van een eindejaar bonus, in 2014 steeg dit percentage naar 58 procent. Ook de 13e maand komt vaker voor dan in 2013. 8 procent gaf aan een 13e maand te ontvangen, tegenover 3 procent in 2013. Overige bonussen bleven nagenoeg gelijk.

De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index
De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profit organisatie die data over lonen in meer dan tachtig landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent. Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid creëert in ‘de wereld van werk’.

Download PDF
Download PDF
Over Monsterboard

Over Monsterboard
Monsterboard is onderdeel van Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW). Monster is al ruim 20 jaar wereldwijd actief in meer dan 40 landen en marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent.

Monsterboard is pionier in de recruitmentindustrie met geavanceerde technologie in carrièremanagement, recruitment en talentmanagement en biedt een breed scala intelligente, digitale, sociale en mobiele oplossingen aan.

berichten