Uurloon daalde in financiële sector in 2014

Aantal uitgekeerde bonussen steeg wel

26 MAART 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
Het gemiddeld bruto uurloon in de financiële sector daalde in 2014 met 2,6 procent naar € 14,80. In 2013 verdiende men nog € 15,20 per uur. Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkelingen in Nederland.

De bonussen namen wel toe: 29 procent van de ondervraagden ontving een eindejaarsbonus,14 procent een 13e maand (6 procent in 2013). De verwachtingen en tevredenheid over het loon zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Lonen in financiële sector behoren tot de grote dalers
De financiële sector hoort met een daling van 2,6 procent van het gemiddeld bruto uurloon tot de sectoren die de meeste loondaling laten zien. In de productiesector daalde het uurloon met -3,7 procent het meest terwijl het loon in de horeca & het toerisme met +2,9 procent het meest steeg.

13e maand het meest uitgekeerd in de financiële sector
De uitgekeerde bonussen zijn volgens de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index in de financiële sector wel flink gestegen. In 2013 ontving nog maar 11 procent van de medewerkers een eindejaar bonus, in 2014 is dit percentage opgelopen tot 29 procent. Ook de 13e maand is vaker uitgekeerd. In 2014 ontving 14 procent van de medewerkers een 13e maand (6 procent in 2013). Het hoogste percentage t.o.v. overige sectoren. De winstuitkeringen stegen, van 7 procent in 2013 naar 10 procent in 2014. De overige bonussen bleven onveranderd.“Het is opvallend dat de bonussen zo fors gestegen zijn, terwijl het loon gedaald is. Het lijkt er op dat werkgevers met het oog op economisch herstel een vaste verhoging niet aandurven, maar dat ze de medewerkers op een flexibelere manier willen belonen”, aldus Paulien Osse, directeur van Loonwijzer. “Er is een trend van flexibel belonen. Je kunt spreken van een nieuwe realiteit waarin zowel werkgevers en werknemers hun balans moeten vinden”, aldus Gian Zandonà, Managing Director van Monsterboard.nl.

Verwachting en tevredenheid over lonen blijft gelijk
Iets meer medewerkers in de financiële sector verwachten een loonsverhoging. 58 procent van de medewerkers rekent hierop, in 2013 was dit 56 procent. Toch zijn minder medewerkers zeker van hun inkomen. 19 procent van de medewerkers geven aan een onstabiele situatie te verwachten, 2 procent meer dan in 2013. De tevredenheid met het loon is het afgelopen jaar gelijk gebleven. 38 procent van de medewerkers geeft aan tevreden te zijn over hun loon. Daarmee behoren de financiële medewerkers, in vergelijking met andere sectoren, tot de meest tevreden medewerkers over hun loon.

De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index
De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profit organisatie die data over lonen in meer dan tachtig landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent. Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid creëert in ‘de wereld van werk’.

Download PDF
Download PDF
Over Monsterboard

Over Monsterboard
Monsterboard is onderdeel van Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW). Monster is al ruim 20 jaar wereldwijd actief in meer dan 40 landen en marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent.

Monsterboard is pionier in de recruitmentindustrie met geavanceerde technologie in carrièremanagement, recruitment en talentmanagement en biedt een breed scala intelligente, digitale, sociale en mobiele oplossingen aan.

berichten